Creus que el mon del Cinema por ser un dels motors de Catalunya per la siortida de la crisis ?